¨ Työympäristöt - INNER Sisustusarkkitehdit

TYÖYMPÄRISTÖT

Suunnittelemme työympäristöjä toimitilojen kehittäjille ja työhyvinvointiin panostajille.

Olemme yrityksesi strateginen kumppani työympäristöjen suunnittelussa.

 

Autamme tunnistamaan organisaatiosi todelliset tarpeet tilojen kehittämisessä ja tunnistamaan hyvinvointia rajoittavia tekijöitä. Annamme uusia näkökulmia, luovia ja toimivia ehdotuksia toimenpiteistä ja autamme niiden toteutuksessa.

 

Pureudumme sisustussuunnittelussa yrityksesi strategisiin tavoitteisiin ja suunnittelemme toimitilasi tukemaan näitä tavoitteita. Kartoitamme huolellisesti yrityksesi ja henkilöstösi tarpeet, tehokkaasti ja räätälöidysti henkilöstön määrästä riippumatta. Kartoituksen pohjalta tarjoamme juuri teidän tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja ja luomme suunnitelmat toimivista ja viihtyisistä toimitiloista.

 

Suunnittelumme lähtee toiminnallisuudesta, mutta samalla huomioimme visuaalisuuden. Luomme tarvittaessa yrityksellesi uuden tilaidentiteetin tai vahvistamme olemassa olevaa, osana brändiä ja yrityksesi persoonaa.

 

Olemme mukana toimitilahankkeessasi myös toteutusvaiheessa aina käyttöönottoon saakka. Tuemme tarvittaessa muutosjohtamista uusien tilojen osalta ja mittaamme muutosten vaikutukset.

Tilasuunnittelu – muutosjohtaminen – käyttäjätapaamiset – työpajat – henkilöstökysely – pelisääntötyöpaja – työympäristökysely – työntekijäprofiilit – tilankäytön mittaus – akustiikkasuunnittelu – valaistusuunnittelu – kalustesuunnittelu – työympäristökonsepti – sisustussuunnittelu – väri- ja materiaalisuunnittelu – tekstiilisuunnittelu

Autamme lisäämään työyhteisösi työhyvinvointia
ja siten lisäämään tuottavuutta ja arvoa
yrityksesi tai organisaatiosi liiketoiminnalle.

Miksi panostaisit?

 

Henkilöstön hyvinvointia tukevat toimitilat vaikuttavat jokaisen työntekijän tehokkaaseen tekemiseen ja uusien osaajien mielikuvaan yrityksestä. Työhyvinvointi lisää tutkitusti työmotivaatiota, luovuutta, sitoutumista, tehokkuutta ja tuottavuutta. Hyvinvointia tukeva työympäristö tukee myös sosiaalisia kohtaamisia, minkä vuoksi useimmat meistä haluavat tulla työpaikalle.

Miten me se tehdään?

 

Osallistetaan henkilökuntaa oman työympäristön suunnitteluun sinun organisaatiosi tavoitteiden vaatimalla tasolla. Huomioidaan ergonomia, valaistus ja akustiikka. Mahdollistetaan kohtaamiset ja läsnäolo tilaratkaisujen kautta. Huomioidaan yksityisyys ja keskittymistä auttavat elementit. Keskitytään palautumisen tiloihin ja toisaalta tukemaan työntekemistä ja prosesseja. Huomioidaan hybridityön joustavat tilaratkaisut ja luodaan yhteiset pelisäännöt uusiin tiloihin.

Mitä saat?

 

Työntekijän sitoutuminen kasvaa ja muutosvastarintaa vältetään osallistamalla. Työyhteisösi kohtaamiset ja läsnäolo lisääntyy. Keskittymiskyky paranee yksilötasolla ja se vaikuttaa suoraan tuottavuuden ja tehokkuuden kasvuun ja virheiden vähenemiseen. Henkilöstön virkeys ja vireys lisääntyy, innostutaan ja päästään työn imuun samalla kun sairauspoissaolot vähenevät.

Varaa ilmainen aika työhyvinvoinnin ideointiin suoraan kalenteristamme.
Autamme sinua tunnistamaan työympäristösi työhyvinvoinnin kehitystarpeet.
Samalla saat ajankohtaisia vinkkejä ja näkökulmia työhyvinvoinnin kehittämiseen!