¨ Rekisteri- ja tietosuojaseloste - INNER Sisustusarkkitehdit

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

HUOM! Päivitämme rekisteri- ja tietosuojaselostetta, osa tiedoista voivat olla puutteellisia tai vanhentuneita. Lisätietoja antaa reksiterin ylläpitäjä.

Tämä on INNER Sisustusarkkitehdit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. INNER Sisustusarkkitehdit Oy käsittelee henkilötietoja Suomessa kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsääntelyn sekä EU-tietosuojasääntelyn mukaisesti.

INNER Sisustusarkkitehdit Oy ylläpitää verkkosivuja ja toimii verkkosivujen päivittäjänä. Kaikki verkkosivujamme koskevat huomautukset ja kysymykset pyydetään esittämään kirjallisesti tai sähköisesti alla mainittuihin osoitteisiin.

 

Yritys & rekisterin ylläpitäjä

Nimi: INNER Sisustusarkkitehdit Oy
Osoite: Aleksis Kiven katu 20 A 2, 33210 Tampere
Y-tunnus: 3000610-4
Yhteyshenkilö: Nanna Pajula
E-mail: nanna.pajula@innerinterior.fi

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme palvelussa vierailevien käyttäjien henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Sivulla kävijöiden tietoa ei jaeta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuksien hoitamiseen, personointiin ja analysointiin liittyen sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Muita käyttötarkoituksia ovat asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, palveluistamme kertominen, rekrytointeihin liittyvä tiedottaminen, uudelleenmarkkinointi verkkosivukäyttäytymisen perusteella verkossa ja sosiaalisen median palveluissa kuten Facebook, LinkedIn ja Instagram. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisteriin tallennettava sisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilötiedot (henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys, asema) ja asiakastiedot (tiedot ostetuista palveluista, uutiskirjetilaukset, markkinointikielto, laskutustiedot) sekä www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite ja profiilit sosiaalisen median palveluissa.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, internetsivujen yhteydenottokaavakkeen avulla, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Suoramarkkinoinnin rekisteritietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai julkisesta verkosta.

 

Kuka vastaanottaa tietoa

Tietoja vastaanottaa pääasiassa INNER Sisustusarkkitehdit Oy. Myös seuraavat järjestelmät keräävät tietoa:
• Google
• Leedfeeder
• Hotjar

 

Kenelle tietoja luovutetaan & tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin palvelun ulkopuolelle lukuun ottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

 

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

 

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö sekä käyttöseurannan valvonta.

 

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

 

Tietojen säilytys

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

• Tarkastus- ja vastustamisoikeus
• Poisto-oikeus
• Valitusoikeus
• Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

 

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Lue evästeistä ja muuta asetuksiasi helposti sivujemme vasemman alareunan vihreästä keksi-painikkeesta.

 

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisää aiheesta
Tietosuojavaltuutettu: https://tietosuoja.fi/tietosuoja

EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC