OSAAMINEN

Toteutamme projektisi intohimolla, laadukkaasti ja ammattitaidolla. Räätälöidään sinun tarpeisiisi joustava palvelukokonaisuus.

Merkityksellistä ja tavoitteellista sisustusarkkitehtuuria

 

Toimintamme keskiössä on todellisen lisäarvon tuottaminen sinulle ja yrityksellesi. Me autamme tilojen kehityksessä, asiakaskokemuksen parantamisessa, myynnin edistämisessä, kilpailuedun tavoittelussa, ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä sekä konseptikehityksessä. Kaikki projektimme lähtevät liikkeelle ihmisistä, tavoitteista ja yhteisestä tahtotilasta luoda kestävää, merkityksellistä ja tavoitteellista rakennettua ympäristöä.

Konseptisuunnittelu

KONSEPTISUUNNITTELU


Konsepti vahvistaa yrityksen visuaalista identiteettiä. Hyvin suunniteltu konsepti auttaa erottumaan ja toisaalta yhdenmukaistamaan yritysidentiteettiä. Räätälöidyt, brändin mukaiset kekseliäät ja toimivat ideat ovat arvokkainta osaamistamme, jossa paljastamme vahvuutemme visuaalisina liiketalouden osaajina.

Tila- ja sisustussuunnittelu

TILA- JA SISUSTUSSUUNNITTELU


Ydinosaamisalueemme on sisustus- ja tilasuunnittelu. Mikään projekti ei ole meille liian suuri tai pieni. Kaikki lähtee toiveista ja tarpeista, joita sinun ei tarvitse osata määritellä – me autamme siinä. Jokainen suunnittelemamme tila on yksilöllinen, sinua varten luotu.

Palvelumuotoilu

PALVELUMUOTOILU


Olemme apunasi tilojen kehityshankkeissa. Vahvuutenamme on käyttäjälähtöisyys ja toteutamme tilamuutokset esimerkiksi työpajojen ja kyselyiden avulla, tarkkailemme ja tutkimme asiakaskäyttäytymistä sekä parannamme asiakkaasi palvelukokemusta.

Projektinhallinta

PROJEKTINHALLINTA


Halutessasi voit jättää huoleksemme sopivien urakoitsijoiden tai materiaalien ja kalusteiden kilpailuttamisen, budjetoinnin, projektin aikataulutuksen ja työmaan organisoinnin. Pidämme sinut ajan tasalla, kun projektisi etenee huolettomasti ammattilaisten käsissä.

Opastesuunnittelu

OPASTESUUNNITTELU


Suunnittelemme tilojesi opasteet palvelumuotoilun keinoin ja luomme tiloihin toimivan opastuksen. Toteutamme painokelpoisen opastemateriaalin yrityksesi nykyisen ilmeen mukaisesti tai luomme kokonaan uuden graafisen ilmeen.

Työmaavalvonta

TYÖMAAVALVONTA


Valvomme työmaalla toteutuksen sujumisen suunnitelmien mukaisesti. Ratkomme remonttikohteissa yllättävät tilanteen jouhevasti ja ripeästi. Puhumme urakoitsijoiden kanssa samaa kieltä ja pidämme sinut työmaan tasalla.

Onko sinulla projekti, jossa voisimme olla avuksi?

Palvelumme perustukset

Ihminen & tavoite

Suunnittelumme alkaa aina asiakaslähtöisestä ja ihmiskeskeisestä toiveiden ja tavoitteiden kartoittamisesta, joita ei unohdeta projektin edetessä. Riittävä aika lähtötietojen keräämiseen ja tulkintaan johtaa kohti onnistumista.

Tila ja arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri antaa meille inspiraatiota ja tilat mahdollistavat ja rajoittavat, mutta me olemme syntyneet ongelman ratkaisijoiksi! Läheinen yhteistyö arkkitehtien kanssa on meille tuttua ja toimimme usein loppukäyttäjän ja arkktehdin välissä.

Visuaalisuus, toiminnallisuus & kestävyys

Tässä me olemme hyviä! Me pystymme luomaan toiminnallisia, tarkoituksen mukaisia ja visuaalisesti brändiinne sopivia tiloja, jotka ilmentävät määriteltyä  missiota ja arvoja. Otamme suunnittelussamme huomioon myös ympäristön ja kannustamme myös kalusteiden visuaaliseen muuntojoustavuuteen.

Sujuva kommunikointi

Jotta projektissa päästään tavoitteeseen, on kommunikoinnin oltava avointa ja sujuvaa läpi suunnittelun ja toteutuksen. Ei vain teidän ja meidän välillä, vaan myös sidosryhmien kuten urakoitsijoiden tai erikoissuunnitelijoiden sekä tavarantoimittajien kanssa.

Vaivaton toteutus

Me olemme harjaantuneet jo vuosia suurien tilahankkeiden projektinhallinnassa. Meiltä onnistuu kilpailutus, tarjousten vertailut, aikataulutus ja budjetointi. Autamme sisäisessä viestinnässä ja olemme täysillä mukana tekemässä teille tärkeimpiä tiloja.

Työympäristöt

 

Viihtyisät ja tarkoituksenmukaiset toimitilat vaikuttavat jokaisen käyttäjän tekemiseen ja mielikuvaan yrityksestä. Me autamme luomaan yrityksen strategian ja imagon mukaiset toimitilat. Kartoitamme huolellisesti yrityksesi tarpeet ja haasteet tehokkaasti ja räätälöidysti henkilöstön määrästä riippumatta. Kartoituksen pohjalta tarjoamme juuri teidän tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja ja luomme suunnitelmat toimivista ja viihtyisistä toimitiloista. Olemme mukana hankkeessa myös toteutusvaiheessa aina käyttöönottoon saakka ja olemme tukemassa muutosjohtamista uusien tilojen osalta. Tavoitteenamme on tuoda lisäarvoa yrityksesi tai organisaatiosi liiketoiminnalle.

Tilasuunnittelu – muutosjohtaminen – käyttäjätapaamiset – työpajat – henkilöstökysely – pelisääntötyöpaja – työympäristökysely – työntekijäprofiilit – tilankäytön mittaus – akustiikkasuunnittelu – valaistusuunnittelu – kalustesuunnittelu – työympäristökonsepti – sisustussuunnittelu – väri- ja materiaalisuunnittelu – tekstiilisuunnittelu

Kaikille avoimet tilat

 

Tilojen toimivuus, visuaalisuus ja tunnelma vaikuttavat asiakkaiden tilakokemukseen. Viihtyisät ja toimivat tilat ottavat huomioon useat käyttäjä- ja asiakasryhmät sekä vahvistavat yrityksen tai instanssin viestiä. Otamme suunnittelussamme huomioon yrityksesi arvot sekä vision ja luomme brändi-ilmettä vahvistavan visuaalisen konseptin, jossa materiaalivalinnat, toiminnallisuus, tilasuunnitelma ja opasteet ovat merkittävä osa viestiä. Luomme toimivia ja elämyksellisiä tiloja käyttäjälähtöisesti niille jotka haluavat parantaa kilpailuasemaansa ja jäädä asiakkaiden mieleen – positiivisesti.

3D visualisoinnit – tarvekartoitus – asiakaskyselyt – visuaalinen konseptisuunnittelu – opasteet ja grafiikka – tunnelmamuotoilu – palvelumuotoilu – käyttäjäpolku – tilasuunnittelu – kalustesuunnittelu – valaistusuunnittelu

Asuminen

 

Suunnittelemme laajoja asumisen rakennushankkeita, kuten kerrostaloja ja rivitaloja sekä omakotitaloja rakennuttajille ja rakennusliikkeille.  Tämän lisäksi suunnittelemme laadukkaita yksityisiä asuntoja, omakotitaloja sekä loma-asuntoja. Pystymme mukautumaan prioriteettiesi mukaan kustannustehokkailla ja visuaalisesti tyylikkäillä ja houkuttelevilla kokonaisuuksilla aina viimeiseen detaljiin viimeistelyllä laadukkaalla toteutuksella. Vahvuuksiamme on kokonaisvaltainen suunnittelu ja asiakkaan ajan vapauttava tuotteiden ja tarvikkeiden kilpailutus sekä toteutuksen valvonta. 

Palvelukokonaisuus koostuu aina asiakkaan ja projektin tarpeista. Laajimmillaan kokonaisuus on luonnosvaiheen, suunnitteluvaiheen ja toteutusvaiheen kokonaisuus, jossa asiakas suunnitteluvaiheen jälkeen kommunikoi kanssamme ja kohde valmistuu sovittuna ajankohtana sovitulla budjetilla.

Sisustussuunnittelu – 3D visualisoinnit – väri- ja materiaalisuunnittelu – tekstiilisuunnittelu – valaistussuunnittelu – kalustesuunnittelu – projektijohtaminen – kilpailutus – ohjeistus – talotekniikan yhteensovitukset – budjetointi – tilaukset

Esimerkkejä asiakkaistamme

Fimlab
Paulig
Are
Pirte
silverbucket-logo_harm
Juvenes
Noktop
Nokian kaupunki
Ollikainen
Ahti invest
Granlundlogo2_hrm
Nikora
Ylöjärvi
JPJ wood
Tampereen kaupunki