¨ admin, Author at INNER Sisustusarkkitehdit

Tekijä: admin

Arkkitehtitoimiston tyylikkäät turvaluokitellut tilat suunniteltiin Tampereen keskustaan

Arkkitehtitoimiston alun perin väliaikaisiin toimitiloihin ei oltu panostettu. Yhtenäinen visuaalinen ilme puuttui eikä tilojen ilme vastannut laatuarkkitehtuuria luovan yrityksen imagoon. Avokonttorina toimineiden tilojen käyttöä hankaloitti pandemian aikana muuttuneet työskentelytavat ja etäpalavereiden lisääntynyt määrä, joka vaati toimistolta enemmän akustoituja ja rajattuja tiloja. Co-working ympäristönä toimineet tilat eivät vastanneet tulevaisuuden turvaluokitustarpeisiin, mikä johti uusien toimitilojen hankkimiseen. Olimme [...]
Lue lisää

6 syytä käyttää sisustusarkkitehdin palveluita yrityksesi toimitilojen suunnittelussa

Uusista toimitiloista on jo päätetty, neliöt ja uusi tila on jo selvillä, nykyiset toimitilat eivät vastaa tarpeita tai tilat eivät houkuttele uusia osaajia ja henkilöstöltä on tullut pitkä lista toiveita tilojen päivitykselle tai asiakastyytyväisyyskyselyissä löytyy kohtia, joihin ei henkilöstön toiminnalla ole pystytty vaikuttamaan. Seuraavaksi pitäisi suunnitella ja ottaa huomioon paljon asioita. Tilojen pitäisi vastata muuttuviin […]

Lue lisää